Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

 ZAHRADNÍ KOUPACÍ JEZÍRKA - OKRASNÁ JEZÍRKA 

Nabízíme vám pomoc při realizaci zahradního okrasného, či koupacího jezírka prostřednictvím širokého, na sebe navazujícího a uceleného sortimentu technických a dekorativních prvků. Dodáváme kvalitní PP jezírka a praxí osvědčené jezírkové technologie, komponenty a příslušenství pro zahradní jezírka, koupací jezírka i KOI jezírka jako jsou folie PVC, EPDM folie, plastová jezírka z PP a PE, filtry, bio-filtry, čerpadla, fontánky, UV lampy, vzduchování, osvětlení jezírka, bakterie, chemie, krmení pro ryby a jiné.

Zahradní jezírka

Všeobecné informace o vodě pro zahradní okrasné jezírka

Význam a závažnost vody pro život na Zemi si lidé již dlouho uvědomují, přesto nejsou vody dosud důsledně chráněny
a omezené vodní zdroje jsou mnohdy trestuhodně devastovány. Šetrné a racionální využívání všech vodních zdrojů a šetrné a důsledné
čištění vod je jedinou možnou cestou pro budoucnost.

V první řadě je zapotřebí si uvědomit, že hojně zdůrazňovaná biologická rovnováha je i ve volné přírodě velmi citlivou záležitostí a je zcela iluzorní se domnívat, že ji lze vytvořit ze dne na den, navíc v nádrži o objemu několika málo m3.

Kromě toho, podíváme-li se v našich klimatických podmínkách do volné přírody, zjistíme, že bezbarvá,
průzračná voda se ve vodních tocích a nádržích vyskytuje jen výjimečně. Přitom zdaleka není pravda, že za všechno znečištění může člověk. Zákal vody způsobují kromě volně rozptýlených částeček půdy a hrubého prachu, které se do vody dostávají především větrem a splachem z okolí, především řasy a mikroorganismy, které jsou v naší přírodě domácí a vodní prostředí je pro ně přirozeným živlem. I silně zakalená voda tudíž může být z čistě biologického hlediska naprosto v pořádku a nezávadná, tj. ve skutečné biologické rovnováze, v zahradním jezírku se nám ale líbit nebude. Křišťálově průzračné sladkovodní nádrže se ve volné přírodě zpravidla vyskytují za okolností, které bychom mohli označit za extrémní. Nejčastěji bývá splněna jedna nebo více z následujících podmínek: trvale velmi nízká teplota vody (obvykle max.do 10°C) , silný nedostatek světla, absence živin, velmi nízké pH, přítomnost vysokých koncentrací některých rozpustných minerálů.

V každém
jezírku vznikají z výkalů ryb, nespotřebované potravy, odumřelých rostlin, odpadní látky, které se ve vodě rozkládají a vznikají tak nejrůznější sloučeniny dusíku, které při překročení určitých hodnot pak působí toxicky na ryby. První a nejnebezpečnější takovou sloučeninou je amoniak NH3, který je však působením bakterií přeměněn na o něco méně jedovaté dusitany NO2 a ty v konečné fázi další bakterie rozkládají na dusičnany NO3, které jsou škodlivé už jen při velmi vysokých koncentracích. Dusičnany jako konečný produkt oxidace těchto sloučenin, tj. procesu nitritace a nitrifikace, se ve vodě hromadí a jejich únosnou hodnotu udržujeme pravidelnou částečnou výměnou vody v naší nádrži. Toxicita čpavku-amoniaku závisí také na hodnotě pH vody, při hodnotách pH výrazněji vyšších než 7,0 stoupá ve vodě podíl velmi toxického amoniaku NH3 na úkor méně škodlivého amonného kationtu NH4+. V kyselé vodě s pH menším než 7,0 je tedy prakticky přítomné už jenom téměř neškodné amonium NH4+, jež zároveň spotřebovávají rostliny pro svou výživu.

Příprava, účel a projekt
Po důkladném naprojektování budoucího díla nastupuje samotná realizace. Každá zahrada, která disponuje zahradním jezírkem získává na kráse. Neméně příjemná je také akustická kulisa, která vzniká příchodem živočichů a nebo vytvořením potůčku, fontány či vodních kaskád. Prakticky každý si může vybudovat vodní plochu, která bude vyhovovat jeho představám a prostorovým a finančním možnostem, až po nejnáročnější projekty s můstky, vodopády, gejzíry a nočním osvětlením. Musíme se rozhodnout zda je pro nás důležitější architektura anebo flóra a fauna. Chceme chovat ryby anebo radši vytvořit zahradní jezírko, koupací jezírko pro radost našich dětí? >>>

Zahradní jezírka podle materiálu:
- betonová jezírka
- fóliová jezírka PVC / EPDM s betonovým korpusem
- čistě fóliová jezírka PVC / EPDM >>>
- plastové jezírka - výlisky PP / PE >>>
- PP svařované jezírkové skelety
- kombinace různých materiálů
Zahradní jezírka podle využití:
- fontány bez ryb a vegetace
- jezírka s preferencí pěstování vodních a bahenních rostlin s minimem ryb (optimální hloubka 80 -120 cm)
- jezírka určená pro rostliny a nenáročné druhy ryb (optimální hloubka 120 - 150 cm)
- jezírka určená pro rostliny, Koi kapry a jesetery (optimální hloubka min. 150 - 200 cm)
- chovná jezírka a jezírkové nádrže (optimální hloubka 150 - 200 cm)
- přírodní koupací jezírka s minimem ryb (optimální hloubka 150 - 200 cm)
- jezírka se speciálním využitím (např. kořenové čistírny odpadních vod >>>)
- jezírka s kombinovaným využitím (optimální hloubka 130 - 200 cm)

Úprava vody
ČSV

TOPlist