Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Filtry

Žádná data nebo nastavení...
Žádná data nebo nastavení...

FILTRY / FILTRACE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Biologická rovnováha je i ve volné přírodě velmi citlivou záležitostí a je zcela nesprávné se domnívat, že ji lze vytvořit ze dne na den, navíc ve vodní nádrži o objemu několika málo m3. Vytvoření přírodních podmínek pro malou vodní plochu se Vám nepodaří bez kvalitního filtru s velkou bakterijní zónou a velkou filtrační schopností. Výběr jezírkové filtrace by se měl vždy konzultovat s prováděcí firmou nebo s někým, kdo má již zkušenosti v dané oblasti. Velikost filtru je úměrná četnosti jeho čištění a jednoduchosti údržby ( velký filtr čistíme málo a malý často, a navíc bez patřičného čistícího efektu ). Ideální a optimální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče přes filtrační zařízení 3 - 4 krát za den. Filtrační zařízení má max. průtok, a ten se odvíjí od členění komor a pracovní plochy biologických nosičů. Účinnost filtru klesá, pokud voda filtrem proteče rychle, proto musí přes jezírkový filtr protékat volně >>>

Filtrace JFG - firma GOOL  

Možností připojení jezírkové filtrace
- Tlakové - jezírkový filtr je umístěn nad hladinou
jezírka, čerpadlo je v jezírku, nebo mimo a tlačí vodu do filtru
- Gravitačně - jezírkový filtr je za jezírkem pod úrovní hladiny a proto je ve filtru nutná další komora pro čerpadlo

Druhy jezírkových filtrů
Průtokové a tlakové. Dle způsobu čištění se dělí na: mechanické, biologické, chemické a jejich různé kombinace a varianty.

Konstrukce jezírkových filtrů
PP ( polypropylen ) PE ( polyethylen ) PVC a jiné plasty.

Filtrace Cetus a Nexus - čerpadlová verze Filtr jezírko

Mechanická část filtru
Slouží k zachycení pevných mechanických nečistot, okysličuje vodu a je předstupněm před biologickou a chemickou části filtru ( nerezové síto zkrápěné, matala rohože ). Zabraňuje přílišnému zanášení aktivních filtračních materiálů ve vodě, které vznikají rozkladem zbytků krmení, rostlin, živočichů a rybích výkalů.

Biologická část filtru
Je nejdůležitějším procesem a článkem filtračního řetězce. Základem procesu jsou aerobní bakterie, usazené na médiu, které zpracovávají a rozkládají jedovaté dusíkaté látky ( čpavek NH3 popř. amonium NH4OH ), vzniklé jako primární produkt rozkladu organických látek na látky méně škodlivé. Bujení bakterií v novém filtru lze podpořit
bakteriální násadou. I tak je však nutná doba několika týdnů pro jejich namnožení. Podmínkou činnosti čistícího procesu je dostatečné intenzívní okysličování a tím oxidování na dusitany. Nitrifikace - denitrifikace je samostatně uzavřený anaerobní prostor s pomalým průtokem bez přítomnosti kyslíku. Principem činnosti je aktivita bakterií, obsažených ve filtrační náplni, která za nepřítomnosti kyslíku odstraňuje dusičnany z vody a redukuje je na plynný dusík nebo jeho oxidy.

Chemická část filtru
-Zeolit - změkčuje vodu, zabraňuje růstu řas, pohlcuje dusíkaté látky / dusičnany /, je to ideální substrát pro usazení důležitých filtračních bakterií.Výjimečné schopnosti tohoto minerálu představují tři mechanismy pro vytvoření mimořádně výborných filtračních schopností. První mechanismus je fyzikální, tj. zachycení mezi částicemi zeolitu obdobně jako u filtračního písku. Druhý mechanismus využívá extremně velké plochy minerálu k absorpci znečišťujících látek.Třetím stupněm je zadržení polutantů jako jsou amoniak. Účinně reguluje hospodaření se živinami. Jeho ideální použití je právě u nově založeného rybníčku, neboť obsahuje nitrifikační bakterie.
-Aktivní uhlí -AquaSorb GXB má schopnost absorbovat na svém ohromném povrchu organické látky z vody a plynů. Tato jeho absorbční schopnost je v některých případech umocněná katalyckou schopností. Aktivní uhlí dokáže odstranit z vody pachutě a zápachy, chlór, zabarvení, ropné látky, pesticidy a řadu jiných znečištění
>>>

Nosiče bakterií a biodegradérů
Jsou to technické pěny, Matala rohože, Kaldnes K1 medium, kartáče, perforované trubky, plastové kontejnery, zeolit, uhlí, síta a jiné.

Usazení filtru

Filtr musí být usazen na pevný a rovný podklad, nebo beton, izoluje se polystyrenem a je možné ho obsypat pískem nebo hlínou. Víko jezírkového filtru a případně UV lampa a odkalovací otvor zůstávají volně přístupné. Jezírkový filtr se usazuje minimálně 2,1 m od okraje jezírka (od vodní plochy).

Chod filtru
Pro správnost fungování
biologického filtru je nutný jeho nepřetržitý chod bez vypínání, jinak dochází k rychlému úhynu bakterií a ztrátě účinnosti filtru. Max. pauza by neměla překročit 1 hodiny. Jestliže nastane situace výpadku el. energie na delší dobu, doporučujeme do jezírka a filtru přiočkovat bakteriální kmen.

Údržba
U kvalitních filtru je takřka
bezúdržbový provoz a vysoká kvalita vyčištěné vody. Hlavní činnost spočívá v čištění a velmi
jednoduchém odkalování >>>

 

 

 

 


 

Jezírkový filtr / jezírková filtracefiltr pro jezírko je základ při stavbě jezírka 

TOPlist