Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Jak jezírko funguje

Žádná data nebo nastavení...
Žádná data nebo nastavení...

JAK KOUPACÍ ZAHRADNÍ JEZÍRKO FUNGUJE

Filtrace Nexus - CetusPosledním trendem se stávají koupací jezírka, kdy se v zahradní architektuře opět "vracíme k přírodě". Koupací jezírko je v principu foliové jezírko takových rozměrů, aby se v jezírku dalo pohodlně koupat i plavat. Spočívá v rozdělení vodní plochy na dvě zóny. Je třeba podotknout, že k tomu, aby jezírko fungovalo a plnilo obě funkce, musí mít plochu vodní hladiny minimálně 35 m2 vč. dobře fungující filtrační technologie. Navenek působí jako okrasné jezírko s charakteristickými křivkami břehů osázených vodními rostlinami. Pod hladinou je však ukrytý pravidelný tvar mnohem hlubší zóny, která je určená na koupání. Tady nejsou žádné rostliny a tato zóna je od pobřeží přísně oddělená. V pobřežní mělké zóně, která se nazývá také regenerační,  jsou zasazeny  rostliny.  Koupací jezírko na rozdíl od okrasných je vybaveno náročnější a kvalitnější filtrační technikou a materiály. Součástí je bezpečný a pohodlný vstup do zahradního jezírka, plocha na opalování (molo) a podobně >>> 

 ZÁKLADNÍ ČÁSTI KOUPACÍHO JEZÍRKA

  1. První je tzv. koupací část ( užitková zóna ), což je prostor s největší hloubkou a možností vstupu. Tato část je bez substrátu, kamínků a bez rostlin. Je zcela oddělena zdí z různých materiálu ( kámen, betonové tvárnice, dřevěné bariéry, pytle z pískem atd.) od rostlinné regenerační zóny nebo s přelivem 10-20 cm. Ostré hrany jsou nepřípustné. Po celé ploše je PVC fólie o síle 1 - 1,5 mm v barvě černé nebo zelené.Koupací jezírko  
  2. Druhou částí je regenerační plocha s variabilní hloubkou od 10 - 50 cm a pozvolnými přechody mezi jednotlivými "lavicemi nebo kapsami" pro vodní rostliny, která je vyplněna substrátem a osázená vhodnými vodními rostlinami. Jejich úkolem je působit opticky příjemně a zajímavě >>> zejména v období kvetení. Dále pak spotřebovávají různé minerály a živiny z vody, čímž konkurují v potravě řasám a napomáhají k potlačení jejich růstu a množení. S pomocí mikroorganizmů jsou tedy hlavními udržovateli biologické rovnováhy v jezírku. Pak nejsou obvykle potřeba žádné chemikálie nebo přípravky a pokud, tak v omezené míře. Kvalitu vody je třeba preventivně pravidelně kontrolovat a případné odchylky od optimálních hodnot bezodkladně příslušnými prostředky na úpravu vody odstranit >>>

Regenerační plocha s variabilní hloubkouDělící stěny mezi těmito zónami umožňují, aby spolu sousedila místa s různými hloubkami a s různým pohybem a prouděním vody. Mimo toho dělící stěna zabraňuje, aby se substrát nebo jiné nečistoty nedostaly do koupací části jezírka. Pro čistotu vody je velmi důležitá cirkulace vody a vysoký obsah kyslíku, ten ke svému životu potřebují užitečné mikroorganismy. Jakmile se voda začne oteplovat, úměrně tomu se v ní množství kyslíku snižuje! Nejkritičtější to tedy bude v období letních veder. Kyslík se musí do vody přidávat formou provzdušňování. K tomu se nejlépe hodí potok s kaskádou, vodotrysk, chrlič a podobně. Doporučené množství 20 - 40 l / minutu na 10 m3 vody >>>

 

 VODA V KOUPACÍM JEZÍRKU 

Důležitou, i když jak se ukazuje, ne zásadní otázkou je i použitá voda. Při napouštění máme tři možnosti: vodu z vodovodu, studny nebo dešťovou ze střechy. Nejméně rozpuštěných látek bývá zpravidla ve vodě dešťové, když jsme ovšem nejprve nechali střechu asi hodinu omývat. Především by použitá voda neměla být příliš tvrdá, tj. s vysokým obsahem vápníku. Avšak i méně vhodná voda z vodovodu se po delší době v jezírku upraví. Platí důležitá zásada: "co nejméně vody z jezírka odebírat a jiné přidávat", biologická rovnováha se tvoří často velmi dlouho a přimíšením nových látek se celý proces naruší a zpomalí. Zkušenosti ukazují, že v koupacích jezírkách je vhodné vodu po třech letech vyměnit >>>

 HYDRAULIKA A PROUDĚNÍ VODY V JEZÍRKU 

Hydraulikou je míněno množství vody protékající mezi užitkovou a regenerační zónou a případně akumulací vody v důsledku přívodu a odvodu vody. Hydrauliku a proudění v jezírku je nutno dimenzovat tak, aby byly dosaženy následující hlavní cíle:
- odvod vody z užitkové zóny, která je přiváděna do regenerační zóny
- přívod vody upravené v regenerační části jezírka do užitkové zóny
Přitom musí být podchycení užitkové zóny a proudění uvnitř zóny rovnoměrné jak přívod tak odvod vody >>> 

 VYSAVAČE

Pomocníkem pro údržbu vašeho jezírka může být také vodní vysavač. Snadným způsobem odsajete kal ze dna jezírka, zbytky odumřelých rostlin, části listí a další nečistoty. Kal můžete použít jako hnojivo pro rostliny >>>
 
Pondovac vysavač
 
TOPlist